Видове древни Гръцки монети

Драхма (от ст.гр. δραχμή или δραχμóν ) – стандартната монета в Древна Гърция, изработвана най-често от сребро (по-рядко от мед или злато). Според стойността на монетата, има няколко вида драхми. Най-популярна и използвана в Древна Гърция (до времето на Александър Велики) е Атинската тетрадрахма – сребърна монета на стойност 4 драхми. Съществуват драхми от 2 до 10 (т.е. на стойност 2 драхми – т.нар. дидрахма и пр.). 


Тетрадрахма (на гръцки: τετράδραχμον, „четворна драхма“) е древногръцка сребърна монета, равняваща се на четири драхми. Теоретичното тегло на тетрадрахмата в класическия период (например по времето на Филип Втори и Александър Велики) е 16 грама. Много от оцелелите “тетрадрахми” са изсечени от полис на Атина около средата на 5 век пр.н.е. Атина е имала сребърни рудници, които са били държавна собственност и сечали гръцки монети. Атинската tetradrachm е отпечатвана с главата на Атина на лицевата страна и бухал на обратната, който символизирал атинският полис с клонче от маслина и полумесец на луната. Отсичани са от почти чисто сребро.


Обол е най-малката по стойност древногръцка сребърна монета на стойност една шеста от драхмата. Според митологията, с обол се плаща на Харон – лодкарят, който прекарва мъртвите по реките Стикс и Ахерон към подземното царство на Хадес. Затова и в Древна Гърция мъртвите са погребвани с обол под език – за да има с какво да платят на Харон, а който не можел да плати, се лутал по бреговете на реката в продължение на 100 години.
Обол също е и мярка за тежест. Обола освен гръцка монета, в древна Гърция се използвал и като мярка за тежест и се равнявала на половин грам. В древен Рим бил дефиниран като 1/48 от римската унция, или около 0,57 грама. В модерна Гърция се равнява на един дециграм, или 0,1 грама.
Oсновна древногръцка монета, изработена от злато, сребро или сплав от злато исребро; по-популярна в Източната част. Един сребърен статер е на равностойност 2 драхми. Много популярни са и златните статери на Филип ІІ и Александър Велики, кактои тези на Птолемей. По-надоулу ще намерите информация за различните разновидности статери, използвани в древна Гърция.


Статер е основна древногръцка монета, изработена от злато, сребро или сплав от злато и сребро; по-популярна в Източната част. Един сребърен статер е на равностойност 2 драхми. Много популярни са и златните статери на Филип ІІ и Александър Велики, кактои тези на Птолемей. По-надоулу ще намерите информация за различните разновидности статери, използвани в древна Гърция.